Management

管理团队

Fuzhou Show Real Estate Development Co.,Ltd.

 • 林峻岭 / Lin Jun ling

  世欧地产董事长

 • 林晓彤 / Lin Xiao tong

  世欧地产副董事长兼总经理

 • 郑朝宇 / Zheng Chao yu

  世欧地产副总经理

 • 郭建华 / Guo Jian hua

  世欧地产工程项目总经理

 • 辜达文 / Gu Da wen

  董事长助理兼资金总监